Integritetspolicy för Brucy.se

Senast uppdaterad: 2024-03-21

Välkommen till Brucy.se. Din integritet är av yttersta vikt för oss på Brucysoft AB, och vi är åtagande oss att skydda de personuppgifter du delar med oss. Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av information vi samlar in från dig och hur vi använder den informationen.

Acceptans av villkor Genom att använda Brucy.se, godkänner du insamlingen, lagringen och användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy. Vi uppdaterar regelbundet denna policy för att reflektera eventuella förändringar i vår verksamhet eller lagstiftning, så du bör regelbundet återbesöka denna sida för att säkerställa att du är informerad om eventuella ändringar.

Information vi samlar in Vi samlar in två typer av information: Personuppgifter och Användningsdata.

  • Personuppgifter: Detta inkluderar information som du frivilligt tillhandahåller och som personligen identifierar dig, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer och eventuell annan kontaktinformation. Personuppgifter kan också inkludera demografisk information som ålder, kön och postnummer om sådana uppgifter frivilligt lämnas av dig.

  • Användningsdata: När du besöker vår webbplats samlar vi in data om hur tjänsterna används. Detta kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, vilka sidor du besökt på vår webbplats, tidpunkten för ditt besök, och hur länge du var på varje sida, samt annan liknande diagnostisk information.

Hur vi använder informationen Den information vi samlar in används i flera syften:

  • För att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra de tjänster vi erbjuder dig.

  • För att anpassa din upplevelse på vår webbplats och erbjuda innehåll och funktioner som motsvarar dina intressen.

  • För att kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar/instruktioner och tillhandahålla effektiv kundservice.

  • För att utföra interna verksamhetsanalyser eller andra affärsändamål för att förbättra kvaliteten på vår affärsverksamhet, våra webbplatser och de produkter vi erbjuder.

  • För att upptäcka, förhindra och hantera tekniska problem.

Delning av information Dina personuppgifter är privata och konfidentiella. Vi delar inte denna information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom under följande omständigheter:

  • Information kan delas med våra betrodda partner och samarbetspartners som arbetar med oss under sekretessavtal och dessa företag kan använda din personliga information för att hjälpa oss att förse dig med tjänster.

  • Vid juridiska förfrågningar kan vi dela information om du för att uppfylla lagliga processer, förhindra bedrägerier eller nödsituationer, och för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos Brucysoft AB, våra kunder och allmänheten.

Informationssäkerhet Vi vidtar adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig förändring, offentliggörande eller förstöring av data. Dessa inkluderar interna granskningar av vår datainsamling, lagrings- och behandlingspraxis och säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar persondata.

Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att dina uppgifter raderas eller att användningen av dina uppgifter begränsas. Kontakta oss på eric@brucy.io om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontakta oss Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via eric@brucy.io.

Ansvarig för personuppgifter Eric Gisaeus, VD Brucysoft AB Tallåsvägen 18, 182 75 Stocksund Email: eric@brucy.io

Det är vårt åtagande att skydda din integritet och vi uppskattar det förtroende du ger oss när du delar dina personuppgifter med oss. Tack för att du väljer Brucy.se.